אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1233
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS0749362
09/2016
09/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
לא
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381