אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S-80
P414591
03/1989
06/2016
צהוב/אלומניום (קילופ
207BAR
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381