אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עפר זיטלני
13/05/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1 ליטר
AS0775054
09/2017
09/2017
כסוף
207 אט
אלומיניום
פקק ברז
כן
13/05/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406