אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
10/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 Liter
131/ 8002 /03
01/2003
05/2018
לבן
232 BAR
פלדה
כן
10/05/2021
מיכל מדלל למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381