אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי לביא
02/06/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3L
073
02/2020
02/2020
לבן
3000 PSI
פלדה
כן
01/06/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379