אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מרטין ברנשטיין
04/06/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
5
BS0020496
04/2017
04/2017
ללא
3000 PSI
אלומיניום
כן
04/06/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379