אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 021
26/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P671493
06/1992
01/2017
תכלת
207 bar
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393