אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
07/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1 ליטר
P255169
01/2016
01/2016
אפור
200 אט
אלומיניום
כן
06/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406