אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1240
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS0749382
09/2016
09/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381