אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דרור גילת
25/10/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 80
BJ0058869
01/2020
01/2020
אפור
3000 PSI
אלומיניום
כן
25/10/2021
לא

DUGIT ERAN ROZEN
דוגית
A29383