אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אייל קוגמן
28/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
05/1346/039
06/2005
01/2020
לבן
232BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
28/01/2021
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395