אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי לביא
14/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
5
LS22258
08/2007
01/2018
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
14/11/2020
ללא הערות נוספות
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379