אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מוהנד חלאילה
02/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
80Cf
AS0764926
05/2017
05/2017
אלומניום
207BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
02/07/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381