אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
14/12/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
SO063
BJ02431M4002
04/1995
12/2020
ורוד
200
אלומיניום
לא
המיכל משנת 95. זה הטסט האחרון שלו.
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380