אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
18/02/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
P254544
01/1996
01/2012
1318FF
200 BAR
אלומיניום
ידית
לא
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381