אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אודי בן גל
13/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
7 ליטר
R4053
01/2018
01/2018
כסוף
207 אט
אלומיניום
כן
13/07/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406