אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עפר זיטלני
07/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1 ליטר
P264590
04/2016
04/2016
כסוף
207 אט
אלומיניום
כן
07/01/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406