אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רמת יוחנן # 05
17/11/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P235021
04/2015
04/2015
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
17/11/2020
לא

שלומי פלניצקי
רמת יוחנן
29381