אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עופר אושרוב
17/12/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
98/123/125
04/1998
03/2017
צהוב
200bar
פלדה
רשת, מגף
כן
17/12/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395