אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גיא בן נון
11/02/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
2010/40094
11/2010
06/2018
אפור מקורי
232 ATM
פלדה
מגף, ידית
כן
11/02/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379