אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ אקווה דורה
19/08/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S50
M5659
11/2012
11/2017
צהוב
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380