אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מרטין ברנשטיין
04/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10
PP110267
08/2017
08/2017
ללא
psi 3000
אלומיניום
כן
04/06/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379