אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חמודי חמדאן
09/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18 Liters
06/2998/028
02/2007
10/2015
שחור
232 BAR
פלדה
רשת, מגף
0
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381