אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עופר מלכה
11/02/2020
FABER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
98/182/195
04/1998
10/2017
BLACK
300 BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
11/02/2021
רצוי לבצע ניקוי וצביעה בתחתית המיכל.
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379