אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מבואות ים מכמורת 36
20/08/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
PP2904
05/2012
07/2018
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
08/07/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395