אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יחיאל פרץ
03/12/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
3
VSW124UT
03/2003
07/2020
אפור וכתפיים שחור לב
200
פלדה
כן
03/12/2021
לא

בוריס מלצב
צוללי הדרום
32395