אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
06/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12 ליטר
P317474
12/2017
12/2017
אפור
200 אט
אלומיניום
כן
06/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406