אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חברת החשמל
29/01/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18 ליטר
15/0399/022
02/2015
01/2020
שחור
200 אט
פלדה
מגף
כן
29/01/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406