אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 013
26/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
P797416
08/2007
11/2019
תכלת
207 BAR
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393