אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלמה פלניצקי
19/06/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 Liter
03/8003/19
08/2003
09/2016
לבן
232 BAR
פלדה
כן
19/06/2020
מיכל חמצן למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381