אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רוברט רון גורנב
19/05/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 ליטר
07/108164
01/2008
05/2020
שחור
232 אט
פלדה
כן
19/05/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406