אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

בדיקה
19/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
65656565
07/2002
04/2014
ללא
232 ATM
אלומיניום
0
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379