אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 043
01/01/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
P378776
09/2019
09/2019
אלומניום
207 bar
אלומיניום
כן
01/01/2021
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393