אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חיים הברמן
29/10/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
5L
PPZ082
04/2018
04/2018
לבן
230BAR
פלדה
מגף
כן
29/10/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395