אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

גיל הדר
16/10/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.2
P418242
04/1989
10/2020
צהוב
207
אלומיניום
כן
16/10/2021
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371