אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

B.D.A 5
01/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
ASO698454
08/2014
06/2020
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
01/07/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379