אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
P231616
01/1996
07/2020
לבן/אלומניום (צבע מק
207 BAR
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381