אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 019
11/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
P797404
08/2007
11/2019
תכלת
207 BAR
אלומיניום
כן
11/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393