אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 136
11/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63Cf
PP109903
06/2017
06/2017
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
לא
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393