אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניר צמח
05/06/2019
ECS
SCUBA
הסבה לניטרוקס
0
7
12345
07/1974
07/2019
28FFED
232
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
כן
05/06/2020
צלילה מהנה
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406