אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכסיי אודל
03/10/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.2
P235018
04/2015
04/2015
אלומניום
207
אלומיניום
כן
03/10/2020
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379