אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מ.א רוי בע"מ
11/05/2020
LUXFER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7
R4620
04/1996
01/2019
ללא
3000 PSI
אלומיניום
כן
11/05/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379