אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

דימה בריסקין
20/04/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
0.9 ליטר
D16863
07/2006
01/2019
צהוב
207 אט
אלומיניום
כן
20/04/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406