אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חקר ימים ואגמים - 1
31/12/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S 80
AS0633003
12/2011
12/2017
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
31/12/2021
כן

דניאל קוסטה
SEPA
29395