אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 037
11/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
63Cf
PP6530
01/2018
01/2018
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
לא
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393