אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שמואל בן אדון
24/05/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15L
201134410
06/2011
11/2017
כסוף
230BAR
פלדה
מגף, ידית
כן
24/05/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395