אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ראי שנקר
16/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
1.9 ליטר
X539244
06/2019
06/2019
צהוב
207 אט
אלומיניום
כן
16/09/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406