אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ - רוח צפונית
20/12/2020
Cyl Tec - winner (M0814)
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
S80
SN2043
09/2020
09/2020
אלומניום
200
אלומיניום
לא
מיכל מס' EM1 למעקב
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380