אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מתן ישורון
05/07/2019
MES
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
7
00008660
03/2019
03/2019
אפור
200 אט
אלומיניום
כן
05/07/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406