אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אשר אלקובי
04/12/2020
WINNER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
11.1
SN2059
09/2020
09/2020
207
אלומיניום
לא
ברז + מיכל חדשים
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371